STAR INNOTECH
02 Feb 2022
Administrare

Dosar pentru inscrierea in proiect


Dosarul pentru inscrierea in proiect trebuie sa includa:

1. Formular de înregistrare grup țintă (Anexa 1) – ORIGINAL. Acesta va fi generat din platforma informatica dupa completarea tuturor datelor necesare, va fi tiparit si semnat.

2. Declarație de participare pentru persoanele care nu detin la intrarea in GT  certificat ANC pentru cursul de completente antreprenoriale (Anexa 2) – ORIGINAL. Acesta va fi generat din platforma informatica dupa completarea tuturor datelor necesare, va fi tiparit si semnat.

3. Carte de identitate - COPIE

4. Certificat de nastere - COPIE

5. Ultima diploma de studii finalizate - COPIE (bacalaureat – in cazul studentilor de la licenta, licenta sau adeverinta care atesta obtinerea acesteia – in cazul studentilor de la master, master sau adeverinta care atesta obtinerea acesteia – in cazul doctoranzilor)

6. Certificat de casatorie - COPIE (numai in cazul schimbarii numelui)

7. Adeverință emisă de Universitate din care sa rezulte anul de studii in care este înmatriculat studentul – ORIGINAL. Pentru studentii inscrisi la universitatile partenere (Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu) acest document va fi solicitat si obtinut de catre echipa de proiect. Studentii care sunt inscrisi la alte universitati vor aduce adeverinta in original.

8. Contractul de formare - acesta NU trebuie transmis de persoanele care au facut anterior cursul ANC pentru Competente antreprenoriale

9. Declaratia pe proprie raspundere ca poate accesa platforma Zoom in cazul participarii la cursuri online - acesta NU trebuie transmis de persoanele care au facut anterior cursul ANC pentru Competente antreprenoriale


Persoanele care au facut anterior cursul ANC pentru Competente antreprenoriale, trebuie sa transmita si:

Certificat ANC pentru cursul de „Competente antreprenoriale” - COPIE

ATENTIE: persoanele care nu fac cursul de „Competente antreprenoriale” in cadrul proiectului pot participa la concursul de planuri de afaceri daca indeplinesc conditiile de eligibilitate, si pot obtine finantare in limita a 10% din numarul planurilor de afaceri selectate.